اقدامات لازم جهت تهیه تور مجازی 360 درجه

۱ - توضیح در خصوص نحوه تهیه و تدوین تور مجازی و امکانات قابل نصب در تور مجازی 360 درجه به صاحب کار

۲ - نیاز سنجی و دریافت نکته نظرات اولیه صاحب کار

۳ - هماهنگی زمان عکسبرداری با صاحب کار

۴ - آماده سازی محل عکسبرداری توسط صاحب کار

۵ - اعلام آمادگی صاحب کار جهت استقرار اکیپ عکسبرداری در محل و تهیه عکس های اولیه

۶ - روتوش عکسها در صورت نیاز و کد نویسی و تدوین تور مجازی بر اساس نکته نظرات اولیه صاحب کار

۷ - ارائه تور مجازی به صاحب کار بصورت نسخه آزمایشی و دریافت نکته نظرات نهایی

۸ - هماهنگی های لازم جهت عکسبرداری مجدد مطابق بند ۴ درصورت لزوم

۹ - اعمال نکته نظرات نهایی و ادیت نهایی تور مجازی

۱۰ - تحویل فایلهای مربوط به تور مجازی نهایی در قالب سی دی با امکان نصب بر روی سایت و نیز قابل اجرا در سیستمهای کامپیوتری