نحوه ثبت فرم درخواست دریافت پیامکی آگهی ها

  • از صفحه اصلی ( خانه ) بر روی کلید     کلیک نموده  وارد صفحه توضیحات دریافت پیامک اشتراکی آگهی ها شوید.
  • با باز شدن صفحه زیر بر روی آیکون      دریافت پیامکی آگهی ها              کلیک نمائید.

  • با وارد نمودن شماره تلفن همراه منتظر دریافت کد تائید ارسالی به تلفن همراه ثبت شده باشید و کد تائید را وارد محل مشخص شده نمائید.

  •  بعد از کلیک روی کلید ورود وارد صفحه درخواست اشتراک پیامکی آگهی ها خواهید شد.

  • گزینه فعال را در انتخاب نمائید.
  • با توجه به نیاز، نحوه دریافت پیامک بصورت لحظه ای یا بصورت روزانه را انتخاب کنید.
  • از بخش دسته بندی آگهی مورد درخواست را انتخاب نموده و نسبت به تکمیل فرم بر اساس نیاز اقدام نمائید.

  • در پایان با کلیک   فرم درخواست اشتراک پیامکی آگهی ذخیره شده و بعد از ثبت اولین آگهی، از طرف سایت  منتظر دریافت پیامک باشید.

 

دریافت پیامکی آگهی ها