استعلام اسناد و مدارک دولتی از مراجع قانونی

استعلام سند رسمی و گواهی امضا

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

شامل : استعلام سند خودرو، استعلام وکالت نامه، استعلام تعهدنامه، استعلام رضایت نامه، استعلام سند آپارتمان، استعلام اجاره نامه،استعلام سند رهنی، استعلام وصیت نامه)


استعلام سند مالکیت (جدید)

تصدیق اصالت سند مالکیت

تایید وضعیت پرونده و استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت تک برگی.

تایید مالکیت فردی که سند ملک به نام او است و اینکه آیا ملک در رهن یا بازداشت می باشد یا خیر.

این امکان جدید کمک بسیار زیادی به مشاوران املاک و همه افرادی که قصد خرید خانه و آپارتمان دارند، میکند. (که قبلاً فقط با مراجعه به دفترخانه و اخذ استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک توسط دفترخانه و صرف هزینه و وقت، امکان پذیر بود

ادامه دارد . . .